Aistriú Cuntais Tiarna Talún

Tá gá ag Electric Ireland leis an bhfaisnéis thíos chun an tseirbhís seo a sholáthar agus a riar. Is é Bord Soláthair an Leictreachais, atá ag trádáil mar Electric Ireland, rialaitheoir na sonraí. Féach ár bhFógra Príobháideachta.

  • Más mian leat go n-aistreofar cuntas d'áitribh go huathoibríoch chuig d'ainmse gach uair a bhogfaidh tionónta amach, líon isteach an fhoirm seo

    Seasann * do réimse éigeantach

  • Sonraí teagmhála an tiarna talún

  • Seoladh an tiarna talún

  • Seoladh na réadmhaoine

  • Is uimhir 11 digit í an MPRN, a thosaíonn le 10. Feicfidh tú d'uimhir MPRN ar aghaidh do bhille
  • Cuir ar ceal