Íoc le Cárta anois

  • Íoc do bhille anois le Cárta Dochair nó le Cárta Creidmheasa

    Más mian leat do bhille leictreachais nó gáis a íoc anois le cárta, beidh Cárta Dochair nó Cárta Creidmheasa atá bailí ag teastáil chomh maith le huimhir do chuntais Electric Ireland

    Má tá méadar Íoc mar a Úsáidtear agat, faigh breis anseo

    Seasann * do réimse éigeantach

  • Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 nó 2 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
    Ní mór an luach a bheith níos mó ná 2c agus níos lú ná €1000