Bogadh amach agus do chuntas a dhúnadh

Tá gá ag Electric Ireland leis an bhfaisnéis thíos chun dúnadh do chuntais a éascú. Is é Bord Soláthair an Leictreachais, atá ag trádáil mar Electric Ireland, rialaitheoir na sonraí. Féach ár bhFógra Príobháideachta

 • Seasann * do réimse éigeantach  • Leictreachas

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
   Cuir isteach an léamh méadair a ghabhann leis an ráta oíche. Tá roinnt méadar ann ina seasann 'I' don chlár Oíche agus 'II' don chlár Lae.
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
  • Gás

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
  • An seoladh nua a bheidh agat

  • Roghnaigh an cineál seolta billeála ? *


  • Phoblacht na hÉireann

  • Bosca PO

  • Cuir isteach do sheoladh billeála malartach


  • Neamh-Phoblacht na hÉireann

  • Cuir isteach do sheoladh billeála malartach


 • Ar ais Cuir ar ceal