Bogadh tí

 • Comhlánaigh an fhoirm seo tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis duit bogadh.

  Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn. • Beidh na nithe seo a leanas uait chun an gnó a chríochnú aon uair a bhogann tú isteach / amach
  • Uimhir Gáis agus / nó cuntas leictreachais
  • Léamh méadair gháis agus/nó leictreachais tugtha ag an áititheoir atá ag fágáil
  • Léamh méadair gháis agus/nó leictreachais tugtha ag an áititheoir nua
  • Uimhir MPRN leictreachais agus/nó Uimhir GPRN gáis d'áit chónaithe nua