Bogadh amach agus bogadh isteach chuig áitreabh eile

 • Seasann * do réimse éigeantach

  • Céim 2. Sonraí maidir le bogadh isteach
  • An seoladh a bheidh tú ag fágáil  • Leictreachas

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
   Cuir isteach uimhir an léimh mhéadair a ghabhann leis an ráta oíche. Tá roinnt méadar ann ina seasann 'I' don chlár Oíche agus 'II' don chlár Lae
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
   Is féidir uimhir an mhéadair éavataigh a aithint thar mhéadar caighdeánach nó thar 'mhéadar lae agus oíche' toisc go mbíonn na litreacha 'kVArh' scríofa gar don chlár
  • Gás

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
 • Ar ais Cuir ar ceal
 • Seasann * do réimse éigeantach

  • Céim 1. Sonraí maidir le bogadh amach
  • An seoladh a bhogfaidh tú isteach ann  • Leictreachas

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   I gcás na méadar Electric Ireland ar fad, seasann an ráta II don chlár Lae
   I gcás na méadar Electric Ireland ar fad, seasann an ráta I don chlár Oíche
   Is féidir uimhir an mhéadair éavataigh a aithint thar mhéadar caighdeánach nó thar 'mhéadar lae agus oíche' toisc go mbíonn na litreacha 'kVArh' scríofa gar don chlár
  • Gas

  • Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.


   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
 • Cuir ar ceal