Aistriú Áitribh

 • Comhlánaigh an fhoirm seo tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis duit bogadh.

  Beidh do léamh(a) méadair ag teastáil ó lá do bhogtha lena chinntiú go mbeidh do bhille deireanach idir cheart agus chruinn.

  Má tá soláthar leictreachais gan mhéadar agat, amhail soilsiú poiblí nó fál leictreach, glaoigh orainn, le do thoil, ar 1800 372 787 (Luan go hAoine 09.00 go 17.30) in ionad an fhoirm seo a úsáid. • Beidh na nithe seo a leanas uait chun an gnó a chríochnú aon uair a bhogann tú isteach / amach
  • Uimhir Gáis agus / nó cuntas leictreachais
  • Léamh méadair gháis agus/nó leictreachais tugtha ag an áititheoir atá ag fágáil.
  • Léamh méadair gháis agus/nó leictreachais tugtha ag an áititheoir nua
  • Uimhir MPRN leictreachais agus/nó Uimhir GPRN gáis d'áit chónaithe nua