Cuir isteach léamh méadair

 • Is féidir leat do léamh méadair féin a thógáil agus é a chur isteach chugainn ar líne

  Seasann * do réimse éigeantach  • Leictreachas

  • Is uimhir naoi ndigit í uimhir do Chuntais leictreachais a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise.
   Is uimhir 11 digit í an MPRN, a thosaíonn le 10. Feicfidh tú d'uimhir MPRN ar aghaidh do bhille
   Cuir isteach uimhir an léimh mhéadair a ghabhann leis an ráta lae. Tá roinnt méadar ann arb ionann an uimhir Rómhánach 'II' agus 'Lae'
   Cuir isteach uimhir an léimh mhéadair a ghabhann leis an ráta oíche. Tá roinnt méadar ann arb ionann an uimhir Rómhánach 'I' agus 'Oíche'
   Is féidir ró amháin d'uimhreacha a bheith i do mhéadar, nó is féidir dhá ró a bheith ann. Ná tabhair aird ar aon fhigiúir i gcló dhearg ná ar aon fhigiúirí a bhfuil bosca dearg timpeall orthu
   Is féidir léamh an mhéadair éavataigh a aithint thar mhéadar caighdeánach nó thar 'mhéadar lae agus oíche' toisc go mbíonn na litreacha 'kVArh' scríofa gar don chlár.
  • Gás

  • Is uimhir naoi ndigit í uimhir do Chuntais gháis a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise.
   Uimhir idir 5-7 ndigit í an GPRN. Tá sí le feiceáil ar aghaidh do bhille
 • Cuir ar ceal