Cláraigh do ghnó don Dochar Díreach

Más mian leat do ghnó a chlárú don Dochar Díreach, tá dhá fhoirm éagsúla le húsáid maidir le sainordú dochair dhírigh.

 1. Má thosaíonn uimhir do chuntais le 9 líon isteach an sainordú seo le do thoil
  le cur ar ais chuig:

  Dochair Díreacha,
  Electric Ireland,
  Bosca Oifig Phoist 322,
  Aonad na Seirbhísí Seachadta Shligigh,
  Páirc Ghnó Fhionasclainn,
  Sligeach.

 2. Má thosaíonn uimhir do chuntais le 2 líon isteach an sainordú seo le do thoil
  le cur ar ais chuig:

  Electric Ireland,
  Cearnóg Swift,
  An Choill Thuaidh,
  Seantrabh,
  Baile Átha Cliath 9.