Íoc do Bhille Anois

Tá gá ag Electric Ireland leis an bhfaisnéis thíos chun gur féidir leat do bhille a íoc. Is é Bord Soláthair an Leictreachais, atá ag trádáil mar Electric Ireland, rialaitheoir na sonraí. Féach ár bhFógra Príobháideachta

 • Íoc do bhille anois le Cárta Dochair nó le Cárta Creidmheasa

  Más mian leat do bhille leictreachais nó gáis a íoc anois le cárta, beidh Cárta Dochair nó Cárta Creidmheasa atá bailí ag teastáil chomh maith le huimhir do chuntais Electric Ireland.

  Más mian leat do chostais leictreachais a íoc roimh ré lenár méadar Níos Cliste 'Íoc mar a Úsáidtear', cláraigh anseo

  Má tá méadar Íoc mar a Úsáidtear agat, faigh breis anseo

  Seasann * do réimse éigeantach

 • Is uimhir naoi ndigit í uimhir do chuntais Electric Ireland a thosaíonn le 9 agus atá le feiceáil ar bharr do bhille Electric Ireland ar thaobh na láimhe deise
  Ní mór an luach a bheith níos mó ná 2 cent agus níos lú ná €1000